Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III

Tato výzva je realizována Magistrátem hlavního města Prahy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Jejím cílem je vznik a rozvoj kapacit podpůrné inovační infrastruktury vedoucí ke zvýšení intenzity inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřením zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.

Celková alokace této průběžné výzvy je 600 milionů Kč. Příjem žádostí bude spuštěn 19. 2. 2018 a poběží až do 17. 10. 2018 nebo do vyčerpání alokace.

Projektu se mohou zúčastnit:

 • podnikatelské subjekty
 • organizace pro výzkum a šírení znalostí
 • nestátní neziskové organizace
 • profesní a zájmová sdružení
 • státní podniky;

Výše dotace

 • V případě podnikatelských subjektů je míra podpory 50 % celkových způsobilých výdajů
 • Minimální dotace činí 1 mil. Kč, maximum je 150 mil. Kč;

Jaké jsou způsobilé výdaje

Podporovaná aktivita A – Podpora rozvoje podpůrné inovační infrastruktury

 • Rozšíření stávajících budov a prostor
 • Výstavba nových sdílených budov
 • Rekonstrukce stávajících budov
 • Pořízení krátkodobého a dlouhodobého majetku
 • Zřízení (výstavba) nové sdílené inovační infrastruktury na základě prokazatelně doložené poptávky

Podporovaná aktivita B – Provozování inovační infrastruktury

 • Zajištění základního provozu infrastruktury (různé poplatky, nájem, cestovné, opravy a údržby atd.)
 • Zvýšení efektivity odborné činnosti provozovatele (školení interních odborníků, networkingové a jiné akce, služby poradců atd.)

Podmínky a omezení:

 • Konečným příjemcem dotačního příspěvku na aktivitu B je pouze provozovatel inovační infrastruktury. Aktivity, kdy provozovatel infrastruktury zprostředkovává financování jiným subjektům, tedy například inkubační činnost podnikatelských inkubátorů, nejsou podporovány.
 • Podporovaná aktivita B může být součástí projektu pouze, pokud je součástí i aktivita A. Zároveň může být aktivita B podpořena max. na dobu 1 roku v rámci realizace projektu.
 • Je stanoven finanční limit 10 % celkových způsobilých výdajů projektu pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu.

Co pro Vás zajistíme?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • konzultace s příslušnými úřady.

Máte zájem také o další dotace pro podnikatele? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás