Zelené střechy v Brně

Cílem dotačního programu je instalace tzv. zelené střechy na budovách a objektech na území města Brna za účelem snížení jejich přehřívání, snížení povrchových teplot uličních celků a také za účelem zvýšení jejich estetické funkce.