Výzva zaměřená na nakládání s odpady

Od 3. 9. 2018 bude možné získat podporu v rámci výzvy OPŽP zaměřené na nakládání s odpady. Pro žadatele je připraveno 800.000.000 Kč.

Příjemce dotace:

 • kraje, obce, města, svazky obcí, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení,…
 • podnikatelské subjekty, obchodní společnosti, družstva, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající

Podporované aktivity:

 • výstavba a modernizace (s navýšením kapacity) sběrných dvorů;
 • systémy pro separaci/oddělený sběr s navýšením kapacity komunálního odpadu a odpadu podobného komunálnímu odpadu;
 • výstavba a modernizace třídicích a dotřiďovacích linek pro separaci komunálních odpadů a odpadů podobných komunálnímu odpadu;
 • výstavba a modernizace zařízení technologií pro odvodnění čistírenských kalů;
 • výstavba a modernizace zařízení na úpravu odpadů;
 • výstavba a modernizace bioplynových stanic;
 • výstavba a modernizace zařízení na energetické využití ostatních odpadů nevhodných k materiálovému využití;
 • výstavba a modernizace zařízení na tepelné zpracování odpadních kalů z čistíren odpadních vod,
 • výroba paliv z ostatních odpadů;
 • nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů v zařízeních.

Výše podpory projektu:

 • minimální výše přímých realizačních výdajů činí 500.000 Kč bez DPH
 • míra podpody je stanovena na max. 85 % celkových způsobilých výdajů.

Harmonogram:

 • příjem žádostí probíhá od 3. září 2018 do 28. února 2019.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • celková administrace projektu od začátku do konce;
 • zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • podpora při vypracování posudků a projektové dokumentace;
 • podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • zajištění povinné publicity;
 • komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi.

Chcete využít dotaci pro svůj podnikatelský záměr nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Zanechte nám zprávu a my se Vám ozveme.

Podívejte se také na podnikatelský klub Czech Cool Trade Club a poznejte výhody členství.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás