Vyhlášení výzvy Technologie IX

Jaká je cílová skupina?

 • Podnikatelské subjekty spadající do kategorie „malý a střední podnik“. Tyto podnikatelské subjekty mohou své záměry předkládat od 11. 3. 2019 do 13. 6. 2019.
 • Podporovány budou podnikatelské subjekty zpracovatelského průmyslu, stavebnictví a profesních/vědeckých/technických činností.

Jaké jsou podporované aktivity?

 • Pořízení nových technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií
  autonomní obousměrnou komunikací.

Co lze z dotace financovat?

Dlouhodobý hmotný majetek

Náklady na výrobní a nevýrobní technologie (technologie podpůrná k výrobní technologii, ale neprovádí změnu
zpracovávaného vstupu. Jedná se především o technologie:

 • zajišťující měření a sledování výrobku, jeho manipulaci, mezioperační skladování, označování atd.
 • diagnostická zařízení strojů výrobních nebo nevýrobních a další technologie využívána v údržbě výrobního procesu i nevýrobních oblastí souvisejících s výrobní oblastí
 • infrastruktura umožňující sběr dat, komunikaci mezi částmi výrobní nebo nevýrobní technologie, zpracování dat
 • technologie zabezpečující bezpečnost a informovanost zaměstnanců atd.
 • Příklady:
  • 3D měřící přístroj
  • robotické a manipulační prostředky vybavené obousměrnou komunikací
  • servery, PC stanice, tiskárny, scannery, datové rozvody, switch, router, patch panely apod.

Dlouhodobý nehmotný majetek

 • Náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení a SW s vazbou na stroje a zařízení pořízené v rámci projektu
 • např. Software k nově pořizovaným PC, MS Office, PDF Creator apod., CAD/CAM systémy, ERP systémy včetně CRM, Licence k využívání patentu, užitného vzoru, know-how, Další specifický SW nutný pro optimální fungování projektu apod.

Jaká je výše podpory?

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč. Míra podpory činí
45 % ze způsobilých výdajů u malých podniků a 35 % způsobilých výdajů u středních podniků.

Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní
technologie.

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Kompletní zpracování žádosti a odborné poradenství od začátku až do konce.
 • Poradenství během doby udržitelnosti.
 • Asistence při zpracování zadávací dokumentace.

Monitoring této i mnoha dalších dotačních výzev garantujeme všem členům Czech Cool Trade podnikatelského klubu!

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek, przeczek@cct.cz, +420 605 150 330

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás