Vyhlášení výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

Od 13. ledna 2020 budou moci žadatelé podávat své žádosti do vyhlášené výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Příjemci dotace:

 • Malé, střední a velké podniky

Způsobilé výdaje:

Způsobilými výdaji jsou výdaje na instalaci fotovoltaických systémů bez nebo včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku

Výše podpory:

 • Malý podnik – 80 % ze způsobilých výdajů
 • Střední podnik – 70 % ze způsobilých výdajů
 • Velký podnik – 60 % ze způsobilých výdajů
 • Minimální výše dotace je 2 mil. Kč, maximální pak 50 mil. Kč

Zvýhodnění:

Pokud žadatel jako přílohu k žádosti dodá také smlouvu o připojení výrobny elektřiny k elektrizační soustavě, získá až 20 bodů do hodnocení.

Vybraná omezení:

 • Realizace projektu musí proběhnout mimo území hl. města Prahy
 • Jeden subjekt může podat max. 20 žádostí
 • Minimální poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu musí být 860 hodin/rok

Harmonogram:

 • Podání žádosti bude možné od 13. 1. 2020
 • Jedná se o tzv. průběžnou výzvu s příjmem žádostí max. do 31. 8. 2020. Doporučujeme neotálet!

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu
 • Podpora při vypracování projektové dokumentace
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Zajištění povinné publicity
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro vás, doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy. Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Podporujeme rozvoj vaší firmy!

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek, przeczek@cct.cz, +420 734 150 330

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás