Vyhlášení grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2019

Hlavní město Praha vyhlásilo grantové řízení v oblasti kultury a umění pro rok 2019. Cílem je podpora činnosti uměleckých a kulturních subjektů v souladu s Koncepcí kulturní politiky hl. m. Prahy na léta 2017 – 2021.

Příjem žádostí je otevřen do 13. 6. 2018 do 18:00.

Kdo může žádat o podporu?

 • Grantový systém je otevřen všem subjektům bez ohledu na právní formu své existence s výjimkou organizačních složek státu, územních samosprávných celků a fyzických osob bez živnostenského oprávnění
 • Žadatel však musí být pořadatelem veřejných kulturních akcí/produkcí, provozovatelem kulturního zařízení, vydavatelem literárních děl nebo realizátorem filmových děl

Podporované obory:

 • divadlo
 • hudba
 • tanec a nonverbální umění, nový cirkus
 • výtvarné umění, fotografie, nová média
 • literatura
 • audiovize
 • nejednoznačně zařaditelné kulturní projekty

Forma příspěvku:

 • Jednoleté granty – financování celoroční činnosti v roce 2019
 • Víceleté granty – podpora kontinuální víceleté činnosti pro léta 2020 – 2023

Výše podpory:

 • Granty jsou poskytovány až do výše 70 % způsobilých nákladů projektu/činnosti

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Konzultace s jednotlivými úřady.

Zajímají Vás i jiné dotace pro podnikatele? Rádi Vám pomůžeme.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás