Vyhlášena 3. výzva programu Marketing

Již 15. ledna bude otevřen příjem žádostí v rámci 3. výzvy programu Marketing, jehož cílem je usnadnit malým a středním podnikům vstup na zahraniční trhy. Předpokládaná alokace programu je vyčíslena na 370 mil. Kč.

Kdo může o dotaci zažádat?

 • malí a střední podnikatelé;

Podporovanými aktivitami jsou:

 • usnadnění vstupu malých a středních podnikatelů na zahraniční trhy skrze účast na zahraničních výstavách a veletrzích
 • služby spojené s touto expanzí a zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti;

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • účast na zahraničních veletrzích – poplatky spojené s účastí, pronájem výstavní plochy, grafický návrh, zřízení a provoz stánku, montáž a demontáž vystavovaných exponátů
 • doprava vystavovaných exponátů, stánku a veškerého vybavení, zajišťovaná externím dodavatelem
 • marketingové propagační materiály pro účely veletrhů a výstav, zajišťované externím dodavatelem;

Výše dotace

 • dotace je poskytována v rozsahu 200 tis. až 4. mil. Kč
 • maximální míra podpory je 50 % způsobilých výdajů
 • u každé jednotlivé rozpočtové položky (účast na veletrzích, doprava, marketing) je max. podpora 50 % způsobilých výdajů;

Vybrané podmínky a omezení

 • v rámci jednoho projektu se lze účastnit maximálně 15 veletrhů či výstav
 • skutečné místo dopadu realizovaného projektu musí být území ČR mimo hlavního města Prahy
 • jedná se o průběžnou výzvu, proto doporučujeme co nejdříve začít s přípravami projektu.

Co pro Vás zajistíme?

 • celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • konzultace s příslušnými úřady.

Máte zájem také o další dotace pro podnikatele? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás