Virtuální podnik

Získejte dotaci již od 0,5 mil. Kč na digitalizace a automatizaci vaší činnosti. Díky nové dotační výzvě získáte vybavení ve formě HW, SW, kybernetického zabezpečení nebo monitorovacích systémů.

Příjem žádostí od března 2023 do června 2023.

 

Získejte až 40 % způsobilých výdajů!