Virtuální podnik – Prodloužen příjem žádostí!

Získejte dotaci již od 0,5 mil. Kč na digitalizace a automatizaci vaší činnosti. Díky nové dotační výzvě získáte vybavení ve formě HW, SW, kybernetického zabezpečení nebo monitorovacích systémů.

 Ministerstvo průmyslu a obchodu prodlužuje příjem žádostí o podporu na nový termín 31. října 2022.

 

Získejte až 40 % způsobilých výdajů!