Přinášíme vám dobré zprávy. Příjem žádosti u programu Aplikace byl prodloužen.

Prodlužuje se příjem žádosti u programu Aplikace do 31. ledna 2023!

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na získávání nových znalostí potřebných pro vývoj nových produktů, materiálů, technologií a služeb prostřednictvím realizace projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podporovanými výstupy projektu jsou například poloprovoz, ověřená technologie, užitný vzor, průmyslový vzor, prototyp, funkční vzorek nebo software.

Získejte až 85 % způsobilých výdajů na realizaci projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.