„V Česku máme TOP odborníky v IT na světě.“

Přinášíme vám další exkluzivní rozhovor, který vznikl pro For Business Magazine Czech Cool Trade. Tentokrát s Markem Stračánkem ze společnosti Nan Tech. 

Citlivá data, jejich ochrana, digitální pořádek a efektivita práce – to jsou klíčové pojmy, když se jedná o firmu Nan Tech Marka Stračánka. Svůj profesní život zasvětil Marek oboru, který pokládá za obor budoucnosti – IT. Právě ten podle něj sehraje zásadní roli v Průmyslu 4.0. Aby firmy v tomto ohledu nezaspaly čas a „držely krok
s dobou“, právě na to mají Marka Stračánka.

Na úvod je nezbytné říct, že za citlivá pokládá firma Marka Stračánka Nan Tech všechna data. „Všechny dokumenty, které si jakákoliv organizace prostřednictvím svých zaměstnanců předává, jsou z jistého pohledu její obchodní tajemství nebo letité know-how. Běžně se stává, že zaměstnanci vynášejí data ze své firmy ven, ať už chtěně nebo z nedbalosti, čímž ohrožují její chod. Je proto potřeba veškerá firemní data dobře spravovat,“ vysvětluje Marek Stračánek. Stávající praxe, kdy si zaměstnanci přeposílají všechno e-maily s přílohami, sdílejí mezi sebou jakékoliv složky na disku nebo si sdělují zprávy a hesla přes různé aplikace, je pro Marka Starčánka z pohledu jeho odbornosti děsivá.  

V moři jedniček a nul

Možná je to také vaše zkušenost. Svá data máte ve firmě poukládána na více místech – na flashkách, externích discích, v mobilech… Dalších počítačích, pronajatých cloudech… Ať už ve formě excelových tabulek, dokumentů, scanů, fotek… A potřebujete přitom přesný opak. Data rozumně ideálně na jednom místě schraňovat, aby pak bylo možné se v nich efektivně orientovat a také s nimi pracovat. Mnohé firmy na to při začátku své existence nemyslí a různé nosiče jim pak přinášejí mnohé limity v práci. Nan Tech nabízí řešení databází a digitalizaci firem na míru v podobě unikátního produktu, krabicové řešení neposkytuje. „Při své práci klademe důraz na snadnou uživatelskou zkušenost, přání a potřeby zákazníka a nezbytnou škálovatelnost, na kterou dojde řada při každém vývoji používaného IT systému nebo růstu dané firmy. Jedno krabicové řešení nemůže dlouhodobě fungovat pro všechny. Každý obor lidské činnosti má svá datová specifika a je nutné s tím počítat,“ říká Marek Stračánek. 

Markovi nahrálo do karet covidové období. Najednou získal volné ruce a čas začít podnikat. Na trhu byla tehdy dlouhodobě mezera. Firmy si vybíraly coby řešení správy svých dat a databází krabicové moduly, které nereflektovaly to, co se s daty reálně odehrává. „Nevýhodou firem, jež služby tohoto typu poptávají, je jistá laickost, která znamená snadnou ovlivnitelnost při volbě řešení jejich IT problémů. My se svou prací snažíme zbořit známé stigma, že IT je složité. Z pohledu uživatele by takové být nemělo. Vše by měl každý uživatel snadno chápat, najít a intuitivně používat. Být přitom klidný a nemuset se stresovat.”

Nan Tech je start-up. Opírá se o mnohaleté zkušenosti svého týmu IT odborníků. Na jeho fungování je zajímavý fakt, že pracuje v režimu full-remote neboli odkudkoliv bez společné kanceláře. Efektivita je pro tuto společnost zásadní hodnota. „Práce musí být do budoucna škálovatelná, využitelná a pohodlná. Efektivita pro mě není buzzword. I první setkání s námi je koncipováno pro klienty tak, abychom necílili na odborníky. Víme, že na druhé straně stolu bude nebo může sedět laik. Vše proto důsledně vysvětlujeme. Stačí, když zná náš klient chod své firmy. Její datovou strukturu pak může nechat na nás,“ dodává Marek Stračánek.    

 Jak ven z labyrintu excelovských dat?

V situaci, kdy jsou různá data na různých místech, je jejich ochrana složitá. Některá data nejde navíc interně vůbec dohledat. Situaci nenahrává ani existence kopií souborů. Jen těžko pak mohou zaměstnanci té firmy zjistit, které údaje nebo soubor vznikly jako poslední. Duplicita souborů je největší nešvar, se kterým se Nan Tech potkává.   

Z pohledu objemu dat největší databáze ve správě Nan Tech obsahuje stovky tisíc řádků
a tisíce sloupků v agregovaných tabulkách. „Narazili jsme také na limit excelu, kdy už do něj nešlo žádná data firmě, která nás oslovila, exportovat. Ideální čas, kdy nás oslovit, je však už při samém zahájení podnikání firem, upřesňuje Stračánek. „Snadno se jejich datová struktura promýšlí a snáz také vzniká.“

Ve svém týmu má Marek vyprofilované zkušené a kvalitní odborníky. Sám přitom podotýká, že Česko je spolu s USA a Ruskem velmoc v oboru IT. Funkční tým schopných kolegů pokládá za páteř svého podnikání. „Nejsme mnohačlenný korporát. Výběru svého odborníků do týmu jsem věnoval a věnuji velkou pozornost,“ říká. Robotizace, automatizace a digitalizace spolu s umělou inteligencí ukážou podle něj další vývoj do budoucna. O dobré IT odborníky je proto potřeba se dobře starat. Mít pro ně smysluplnou práci a pohodlí na ni. „Tlak na viditelnost výsledků v krátkém čase vede mnohdy ke sklouzávání k hledání snadných řešení. Tudy ale nevede zdárně cesta k cíli,“ zamýšlí se Marek Stračánek. Úvahy nad budoucností daného IT nástroje je to, co by podle něj mělo určovat směr jeho vývoje.


I za rok by se nemělo nic složitě v kódu přepisovat nebo upravovat. „Vše by mělo běžet hladce i přes aktualizace a updaty. Aspoň na to při vývoji našich IT řešení dbáme,” podotýká.