Úspory energie i s bezúročným úvěrem

Plánujete snížení energetické náročnosti nemovitosti určené k podnikání? Je součástí projektu např. zateplení nebo výměna otvorových výplní? Je místo realizace mimo území hl. města Prahy?

Pokud ano, můžete v rámci projektu ušetřit nemalé peníze. Kromě dotačního titulu Úspory energie s mírou dotace až do výše 45 % způsobilých výdajů je možné požádat také o úvěr. Konkrétně se jedná o možnost využítí bezúročného úvěru od ČMZRB.

Kdo může žádat o úvěr?

 • Podnikatelské subjekty

Jaká je výše úvěru?

 • Úvěr je poskytován až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu.
 • Minimální výše úvěru je 500 000 Kč, maximální pak 60 milionů Kč;
 • Na energetický posudek lze získat až 250 000 Kč.
 • U projektů do 3 milionů Kč způsobilých výdajů je možné využít jen zjednodušený výpočtový model bez nutnosti vyhotovení energetického posudku.

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • Zlepšení tepelně-technických vlastností konstrukcí na obálce budovy
 • Instalace systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního vzduchu
 • Výměna zdroje tepla pro vytápění
 • Zavedení systémů měření a regulace energie
 • Využití odpadního tepla z výrobních procesů a další.

Co pro vás uděláme?

 • Celková administrace žádosti od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při vypracování podnikatelského záměru
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Komunikace s poskytovatelem úvěru a příslušnými institucemi
 • Administrativní podpora v realizační fázi projektu
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, dombek@cct.cz, +420 734 447 265

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás