Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II

Druhé kolo výzvy na podporu opatření přispívajících k úspoře konečné spotřeby energií prostřednictvím instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace pro vlastní spotřebu bylo vyhlášeno.

Výzva poběží do 30. 4. 2018 a je určena jak malým, tak středním a velkým podnikům, které mezi sebe rozdělí 2 mld. Kč. Minimální dotace je vyčíslena na 300 tisíc Kč, maximální pak 100 mil. Kč.

Kdo může žádat o dotaci?

 • malé, střední a velké podniky;

Podporovanými aktivitami jsou:

 • Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systému včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu podniku;

Jaké jsou způsobilé výdaje?

 • Pořízení a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace elektrické energie pro vlastní spotřebu
 • Oproti předchozí výzvě také náklady na vypracování projektové dokumentace a energetického posudku
 • Výdaje na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny;

Výše dotace:

 • malé podniky 80 % způsobilých výdajů
 • střední podniky 70 % způsobilých výdajů
 • velké podniky 60 % způsobilých výdajů

Vybrané podmínky a omezení:

 • Za každou vyrobenou kWh se krátí způsobilé výdaje o 8.862,63 Kč
 • Projekt nemůže být realizován na objektech, které neprokáží spotřebu energie za minimálně 12 po sobě jdoucích měsíců
 • Projekt nemůže být realizován na komerčních turistických zařízeních, bytových a rodinných domech a veřejných budovách
 • Žadatel musí mít nejméně dvouletou historii
 • Jeden ekonomický subjekt může podat až 15 žádostí o dotaci.

Co pro Vás zajistíme?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Konzultace s příslušnými úřady

Máte zájem také o další dotace pro podnikatele? Neváhejte nás kontaktovat.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás