Úspory energie – Energeticky efektivní budovy – Výzva II

Dne 29. 6. 2018 byla vyhlášena výzva s názvem Úspory energií – Energeticky efektivní budovy. Tato výzva je zacílena na podporu snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Alokace peněžních prostředků pro tuto výzvu je 100 000 000 Kč.

Příjemci dotace:

 • Podnikatelský subjekt, jehož CZ-NACE odpovídá podporované ekonomické činnosti a taktéž předmětu podnikání žadatele

Způsobilé výdaje:

 • Dlouhodobý hmotný majetek – poskytovatel bude za způsobilé náklady považovat pouze vícenáklady na provedení budov (nové budovy, nástavba, přístavba) do výše 3000 Kč/m2 energeticky vztažné plochy
 • Energetické posouzení
 • Technický dozor investora
 • Projektová dokumentace
 • Blower door test (vzduchotěsnost)

Výše podpory:

 • Dotace je poskytována v minimální výši 200 tis. Kč a v maximální výši 200 tis. €
 • Malým podnikům je podpora poskytována ve výši 80 %, středním podnikům ve výši 70 % a velkým podnikům ve výši 60 %

Harmonogram:

 • Žádosti o podporu budou přijímány od 17. 7. 2018 do 15. 1. 2020

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování energetického posudku a projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi.

Chcete využít dotací na úspory energií a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Neváhejte a kontaktujte nás u vedoucího projektového týmu Bc. Miroslava Przeczka na telefonu +420 734 150 330 nebo emailu przeczek@cct.cz.

Podívejte se i na další dotace pro podnikatele.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslava Przeczka, przeczek@cct.cz, +420 734 150 330.

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás