„Účetního, doktora a faráře by neměl rozumný člověk měnit často. Ztrácí se tím kontinuita.“

Přinášíme vám další exkluzivní rozhovor, který vznikl pro For Business Magazine Czech Cool Trade. Tentokrát s Karlem Smetanou, účetním expertem a auditorem ze společnosti SM-DATA.

Jeho účetní kancelář začala své počátky psát po revoluci v roce 1991. Uplynulo 30 let tvrdé práce a rozmanitých zkušeností v oboru účetnictví a SM-DATA poskytují mimo jiné služby virtuální účetní kanceláře. Aby ne, když pan Smetana fandí umělé inteligenci, robotizaci, integraci a optimalizaci, díky kterým zrychluje a zjednodušuje pracovní procesy u svých klientů. 

Pane Smetano, jak vznikla vaše společnost SM-DATA?
Firmu jsem založil hned v roce 1989 na povolení tehdy ještě Národního výboru. Do roku 1991 jsem souběžně ještě chodil do práce, pak jsem dal výpověď, protože se tyto dvě aktivity nedaly skloubit. Tehdy jsem byl po převratu ekonomickým ředitelem ve firmě o 2 000 lidech. Když jsem se definitivně rozhodl podnikat a budovat si svoji firmu, měl jsem první zaměstnance hned –kolegové z mého původního týmu šli za mnou. Začínal jsem sám a dnes, po 35 letech v oboru, má společnost SM-DATA 60 zaměstnanců a roční obrat 35 milionů korun. Můj první klient byl přitom zelinář, kterého jsem oslovil, když jsem si šel tehdy k němu nakoupit. Klientům nabízíme účetnictví, daňové poradenství a audity. Také programujeme a vyvíjíme vlastní účetní program. Jsem budovatel. Vždycky jsem chtěl něco tvořit. 

Co se skrývá za vaším názvem SM-DATA?
Ten vznikl náhodou. SM jsou první dvě písmena mého příjmení. Původně se firma měla jmenovat SM data systém, ale úřední chybou došlo ke zkrácení a jmenujeme se od té doby SM-DATA. 

Copak máte na svém oboru rád?
Účetnictví je dynamický, neustále se měnící obor. A já mám změny rád. Neplánuji ani jít do důchodu. Stále hořím – nevyhořel jsem za celou dobu, co podnikám. Změnil jsem pouze strukturu své práce. Neřeším již téměř žádnou výkonnou operativu. Jsem rád za mladou generaci, která ji má v SM-DATA na starost. Moje pozice je nyní zejména o navazování kontaktů. Začal mě bavit golf a mnohé zakázky a nové příležitosti pro nás získávám právě tam. Také jsem auditor a dělám podnikové poradenství, restrukturalizace firem a kombinace a tím se budu zabývat nadále. Stejně jako určovat další směr SM-DATA. 

Jak snášíte stres, který je s vaší prací spjatý?
Dobře. Stres a vypětí, které může tu a tam nastat, přebíráme za své klienty. Život si já i moji kolegové plánujeme podle účetního kalendáře. Podnikání ve službách je o přizpůsobivosti. 

Jaké účetní mýty jsou mezi lidmi rozšířené?
Je to postoj: To vlastně nic není, přitom před sebou mají očividný problém. A za druhé: Již nestačí intuice. Pro jakékoliv strategické rozhodování jsou důležitá přesná včasná data. Tím myslím maximálně den stará. Aktuální informace jsou v tomto ohledu zásadní. Bez nich se erudovaně rozhodovat nelze. 

Vidíte do ekonomických ukazatelů mnoha firem. Co je podle vás důležité pro dobré fungování jakékoliv firmy?
Mít na strategických místech odborníky na danou problematiku. I já jsem si dřív myslel, že jsem nejlepší a vystačím si proto na vše sám, ale není to tak. Na úrovni managementu to platí dvakrát. Je důležité svěřit strategické úkoly schopným inteligentním lidem. A nechat je plnit si agendu po svém. Byť bych to sám dělal coby jejich nadřízený jinak.

Zmínil jste, že máte 60 zaměstnanců. Jak se řídí takto početný tým?
Účetnictví je náročná, individuální práce. Moji podřízení umí svou práci od A do Z. Každý je samostatný. Někteří pracují detašovaně přímo v konkrétních firmách a potkáváme se online nebo po telefonu. Bohužel dobrých odborníků je málo. Máme v týmu lidi dlouhé roky, s některými se znám 20 let. A také nám někteří přivedli do firmy své děti, za což jsem vděčný. Mění se demografie a trend doby je, že málokdy seženete člověka na celý úvazek. To bude výzva nadcházejících let, jak práci v týmu poté skloubit. Bude se muset změnit struktura práce, aby byli lidé vzájemně nahraditelní. Další skutečností je, že v účetnictví převažují ženy.  

S jakými nástroji pracujete?
Máme  lety vyzkoušení ERP softwary v datovém centru: pro malé klienty Pohodu, pro velké pak ERP systém Helios. Automatizace a digitalizace je v našem oboru důležitá. I malý klient s námi může data sdílet okamžitě online. V rámci firemní struktury hraje důležitou roli naše vlastní IT oddělení. Softwarový trh je v Česku roztříštěný a ne každý má šanci přežít. My jsme vsadili na účetní systémy, které podle mě tu šanci mají. Technicky usilujeme o to být neustále na vrcholu.
U Heliosu jsme navíc autorizovaným implementačním partnerem. Dnešní účetnictví může být zcela bezpapírové. Někteří klienti to tak již mají, u dalších je to otázka vývoje. Příchod covidu nás v SM-DATA proto vůbec neohrozil. Byli jsme připraveni. 

Co si máme představit pod vaší službou virtuální účetní kanceláře?
Je to klasická účetní kancelář překlopená díky digitalizaci do online světa. Tato kancelář dokáže vytěžit z dokladů maximum informací. Pro klienty umíme zajistit přípravu číselníků, kódů a předkontací i jejich archivaci na zabezpečeném úložišti. Usilujeme dlouhodobě o to, aby i malé firmy mohly fungovat bezpapírově a byly pružné ve svých procesech.