TAČR – PROGRAM TREND – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI

Předmětem šesté veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje.

Podpořeny budou projekty podporující tvorbu výsledků VaV a jejich využívání pro vlastní podnikatelskou činnost u podniků, které již mají zkušenosti s realizací výzkumu a vývoje vlastními kapacitami nebo u podniků, které mají zkušenost s nákupem VaV služeb od výzkumných organizací, ale zatím nerozvinuly vlastní VaV činnost.