Studujte profesní studium MBA s Czech Cool Trade!

Ve druhé polovině března 2023 bude zahájen další ročník profesního studia MBA v rámci skupiny složené ze zástupců firemní komunity. Studium doporučujeme všem, kdo bojují s časem a hledají know-how a motivaci k dosažení svého pracovního cíle. Výstupem profesního studia jsou například nové interní firemní procesy, business plány, strategie, projektové řízení, marketingové plány nebo plánu vstupu na nové / zahraniční trhy.

Přinášíme vám další exkluzivní rozhovor, který vznikl pro For Business Magazine Czech Cool Trade. Tentokrát s Pavlem Dombkem, výkonným ředitelem CCT. Povídali jsme si s ním právě o studiu MBA.

Jak studium MBA probíhá a co je jeho obsahem?

Studium probíhá v rámci oboru Business a Management s moduly management, marketing a právo. Na začátku studia si student zvolí téma závěrečné práce, a toto téma jej bude provázet celým studiem a jednotlivými předměty. Dílčí seminární práce, které se pojí s bloky studia, tak student využije při zpracovávání práce závěrečné. Tím se snižuje časová náročnost studia a hlavně celé MBA studium dostává jednotný cíl, ke kterému student směřuje.

Studium se skládá z deseti prezenčních setkání v pátky přibližně 1x za měsíc. Výuka neprobíhá během letních prázdnin a víkendů, což je také benefitem.

Proč studovat MBA ve vaší skupině?

Zaměřujeme se na malé studijní skupiny maximálně o dvanácti lidech. Díky tomu mají studenti individuální přístup lektorů a mohou se zaměřit na vlastní výhody studia. Velkým přínosem také je, že společně studují majitelé a top manažeři z firemní komunity CCT, a současně tak probíhá intenzivní budování byznys vztahů.

Po celou dobu studia dochází k výměně znalostí, zkušeností a postupů z praxe, které také mohou výslednou práci studenta obohatit. Jak jsem zmínil, student pracuje na vlastním projektu, a tudíž se velmi zvyšuje efektivita a zapojení získaných vědomostí do konkrétní praxe.

 Co je největším přínosem studia MBA? Co osobně přineslo Vám?

Přínosem je zcela jistě využitelnost v praxi. Já jsem díky studiu MBA vytvořil podklady pro interní firemní využití, které jsem doplnil o poznámky lektorů a cenné zkušenosti spolužáků z jejich firem. Díky studiu se mi podařilo propojit jednotlivé činnosti a postupy v naší společnosti, a ty nyní pomáhají v každodenní praxi mně i mým kolegům. Ze své zkušenosti studium rozhodně doporučuji!

Profesní studium doporučujeme jako přínosnou investici pro vás či vaše kolegy. MBA je možné poskytnou také ve formě benefitu pro vaše manažery. Máte o studium zájem? Kontaktujte našeho kolegu Pavla Dombka na telefonním čísle: +420 734 447 265 nebo e-mailu: dombek@cct.cz.