„Strategické investování je pro podnikatele klíčové”

Přinášíme vám další exkluzivní rozhovor, který vznikl pro For Business Magazine Czech Cool Trade. Tentokrát s Markem Odehnalem, investorem a majitelem investičně-poradenské firmy ODEHNAL & PARTNEŘI s.r.o.

I když majitelé firem plánují svou budoucnost většinou v intencích prodeje firmy nebo jejího předání a čerpání dividendy, není rozumné sázet vše na jednu kartu. Marek Odehnal vysvětluje, proč by si podnikatel měl budovat i své osobní investiční portfolio. V rozhovoru najdete i konkrétní příklady, kde se inspirovat a jak s investováním začít.

Marku, kam tedy dnes máme investovat?
S touto otázkou se setkávám často a musím bohužel říct, že je špatně položená. K investování totiž musí podnikatel přistupovat systémově a strategicky úplně stejně, jako když tvoří business plán. A v případě manažerů stejně jako si plánují kariérní postup a pracovní pozice, ke kterým chtějí směřovat.

V obou případech mi jistě dáte za pravdu, že to taky neměníte z roku na rok. Základem je dlouhodobý plán s jasně danými KPIs výsledku pro vaše budoucí já. Stanovte si konkrétní rok, kdy má váš cíl dojít naplnění (ať už je to renta, školní studia dětí nebo třeba cestování po světě) a kolik na to budete potřebovat peněz. 

Tahle tvrdá data vám budou kotvou a majákem v dobách, kdy by hrozilo, že sejdete z cesty a svou investiční snahu z různých důvodů vzdáte.

Jak se nad plánem investování zamyslet?
V případě cíle s konkrétní částkou je to jasné. V případě čerpání renty pak musíte vědět, v jaké výši chcete měsíčně čerpat svůj pasivní příjem. Je nutné to totiž otočit – neinvestovat měsíčně co zbyde, ale naopak znát výsledek, čas a podle toho spočítat, kolik je třeba měsíčně investovat. 

Toto je klíčové zejména pro živnostníky, kteří mají pohyblivé měsíční cashflow (aneb pravidlo zaplať nejdřív sobě). Zjednodušené kalkulačky najdete na různých finančních serverech nebo přímo u nás na www.marekodehnal.cz.

Abych vás nasměroval, z každého cca 1 milionu korun majetku jde čerpat cca 5 000 korun měsíční renty, která vám vydrží na cca 25 až 30 let. V případě takzvané nekonečné renty, kdy nechcete majetek zcela vyčerpat ale naopak ho odkázat dětem, je nutná výchozí hodnota finančního majetku zhruba dvojnásobná. 

Máme tedy plán. Do čeho konkrétně investovat?
Pro dlouhodobé budování majetku jsou nejlepším řešením akcie světových firem v balících o stovkách a tisících pozic (tzv. indexy přes ETF). V rentiérském portfoliu pak jsou obsaženy i další typy investic jako dluhopisy, nemovitosti, zlato i hotovost. Zároveň je důležité pochopit, že ne každá část portfolia musí vždy porazit inflaci. Má tam svůj účel z jiného důvodu.

Pro koho je strategické investování nejdůležitější?
Strategické investování je klíčové zejména pro živnostníky a manažery, kteří pro svou rentu nemohou počítat s exit plánem prodeje vlastní firmy. Naopak majitelé firem zase musí chápat, že vsadit veškerou budoucnost jen na úspěch vlastní společnosti je velmi nebezpečné. 

Ano, vlastní byznys má sice lepší návratnost, ale soukromé investiční portfolio je tady pro diverzifikaci rizik. Bezpečnost je totiž vždy až na prvním místě. 

Jsou nějaké otázky, které by si měl položit majitel firmy ještě předtím, než začne investovat?
Je to několik otázek, které vyžadují hlubší zamyšlení, a řada majitelů firem se nad nimi dosud pořádně nezamyslela. Jak dlouho může firma fungovat bez vás? O kolik se navýší vaše měsíční výdaje, když už nebudete moci platit osobní výdaje typu pohonné hmoty, IT vybavení nebo ubytování z firmy? Máte písemně vyřešené vztahy se svými společníky? Jak v tomto uspořádání figuruje manžel/manželka? Jak máte vyřešená různá firemní rizika (např. podle SWOT analýzy)? Co bude „po vás“ (prodej firmy, vyplácení si dividendy, nástupnictví v rodině)? Víte, jaká je přibližně hodnota vaší firmy (např. podle metod násobků zisků, tržeb, EBITDA)?

Věnujete se privátnímu investičnímu poradenství. Co si pod tím představit?
Vydali jsme se úzce specializovanou cestou dlouhodobé péče pouze o investiční portfolia klientů. Můj pohled na věc je takový, že nelze sedět plnohodnotně na vícero židlích, aniž by se to dříve či později neprojevilo na kvalitě práce jednoho či více segmentů. 

Svou vizi naplňujeme díky transparentnímu modelu přímého honoráře (převážně ze zisku, tzv. success fee) od klienta za expertizu a nezávislý pohled. Jak je běžné například u advokátů nebo u investičního poradenství v zahraničí. Poradenství jako řemesla, ne obchodu.

Proto jdeme směrem, kterým jdeme. Samozřejmě, že v rámci debat s klienty nastávají přesahy i do příbuzných témat. Ale vnitrofiremně už neřešíme realizační kroky v souvisejících oblastech. Jsme však schopni propojit klienta v těchto oblastech s prověřenými a kompetentními specialisty správy nemovitostí nebo právních služeb.

Co je to investiční filozofie a strategie Wealth Protection?
Člověk, který už vybudoval velký majetek a čerpá z něj rentu, by měl mít dva hlavní cíle – o majetek nepřijít a rozumně ho rozmnožit. Za každou cenu se vyhnout tzv. trvalé ztrátě kapitálu a zároveň porazit inflaci a něco vydělat nad ní. Tuto tezi podporuje řada výzkumů a wealth reportů z celého světa, například v průzkumech s takzvanými dolarovými milionáři. 

Seznámíte nás s konkrétními příklady?
Jedním z typových portfolií, které v naší firmě využíváme, je portfolio Nobelovy nadace. Tato nadace byla založena Alfredem Nobelem, aby financovala odměnu pro každoročního laureáta stejnojmenné ceny. Původně směla dle přání zakladatele investovat pouze do bezpečných instrumentů (neboli švédských státních dluhopisů a bankovních vkladů). 

Díky této strategii, která systematicky neporáží inflaci, nadaci v 50. letech 20. století málem majetek došel. Od té doby už ale nadace majetek úspěšně spravuje podle nadčasové strategie složené z akcií, dluhopisů a alternativních investic (nemovitosti, hedge fondy). Každý rok je tak na výplatu odměny pro laureáta v reálné kupní ceně peněz, ať se na trzích děje téměř cokoliv. 

Takové portfolio pak cílí na čistý výnos cca 4 procenta nad aktuální úroveň inflace.

U jakých dalších portfolií se inspirujete pro své investiční strategie?
Jsou to například Norský ropný fond (penzijní systém Norska), Anglikánská církev nebo portfolio již zmíněných dolarových milionářů. To je osobní portfolio lidí s majetkem alespoň 1 milion amerických dolarů. Zde je zajímavé, že nemovitosti tvoří na rozdíl od struktury majetku českých movitých klientů pouze kolem 15 procent celku. 

Pro opravdu velmi konzervativní klienty je pak zajímavé i takzvané. permanentní portfolio (All Weather), které kromě zvýšeného podílu hotovosti z 25 procent sází i na komodity, převážně zlato. Propagátorem této filozofie je především Ray Dalio, portfolio manažer Bridgewater Associates, největšího hedge fondu na světě.

To jsou konkrétní portfolia. Jaké jsou ale zásady, podle kterých sestavujete portfolia pro klienty?
Správná otázka. Dopředu stanovené zásady a pravidla jsou klíčové pro úspěšné investování. Neřešíte pak přicházející situace pod vlivem emocí. Wealth Protection strategie má několik základních pravidel, lépe řečeno filtrů, kterými „proséváme” pro klienty investiční možnosti. 

Vybíráme fondy nebo indexové ETF, které mají dlouhou historii a už si prošly krizemi. Tyto fondy musí být od největších světových správců a musí v nich být opravdu hodně zainvestovaných prostředků. Investujeme po celém světě, do těch největších firem, napříč kontinenty. Základem je důsledná diverzifikace. 

Hledíme na rating udělený světovými agenturami (týká se primárně dluhopisů) a snažíme se diverzifikovat i měny. Není vhodné mít veškerý majetek v české koruně. Už proto, že své příjmy a nemovitosti máme regionálním rizikům České republiky a její měně vystaveny více než dost. 

Realitní část portfolia pak můžeme řešit např. pomocí zahraničních nemovitostních akcií (trustů), tzv. REITs, případně v menší míře i českými nemovitostními fondy. V obou případech je řeč o kancelářských budovách nebo logistických areálech, což jsou reality v cenách, které jsou nad síly i velmi majetných osob. Takto vůči nim lze mít expozici a navíc s odpovídající diverzifikací.

Je něco, co byste rád našim čtenářům vzkázal na závěr?
Varuji před spontánními nákupy dluhopisů nebo směnek jen zdánlivě úspěšných českých firem. Aktuální vlna krachů mediálně známých skupin je toho důkazem a obávám se, že jde teprve o špičku ledovce. 

Další potenciální výbuchy možná uvidíme u fondů kvalifikovaných investorů, které investují do ledasčeho. Jejich investiční politika je často velmi nečitelná a přeceňování kurzu fondu bývá zpravidla jen čtvrtletně, pololetně nebo i ročně. 

Nulová volatilita tak může budit dojem, že jde o konzervativní řešení. Důležité ale je, co se děje „pod kapotou”. A to v těchto případech až tak dobře nevidíme. 

A pak samozřejmě pozor na tokenizaci a různé pokoutné kryptoměnové projekty! Aneb jak praví krédo námi využívané strategie Wealth Protection: „Není důležité vyhrát, důležité je neprohrát”. 

Kde vás mohou čtenáři najít?
Čtenáře odkážu především na náš web www.marekodehnal.cz, kde najdou všechny potřebné informace a kontakty. Můžete nás také sledovat na profesní sociální sítí LinkedIn. 

Určitě pozvu čtenáře i na web Jirky Rosteckého www.mladypodnikatel.cz a podcast Petra Schwanka Buduj značku, kde se mnou každý měsíc vychází rozhovory plné investičních myšlenek a postřehů.