Stáže pro firmy v MSK – jedinečná příležitost!

Byla vyhlášena nová výzva zaměřená na stáže! Jedná se o dotační program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách, která slouží k podpoře lepšího uplatnění žáků a studentů na trhu práce. Realizace bude zahájena od 1. 6. 2019 a ukončena musí být nejpozději do 30. 6. 2020.

Lhůta pro podání žádost je od 13. 5. 2019 do 28. 6. 2019

Pro koho je program určen?

 • Žadatelem o dotaci může být právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající

Jaká je výše dotace?

 • Maximální výše dotace na jednoho žadatele je 300.000 Kč
 • Mzdové náklady na žáka/studenta – max. sazba 110 Kč/hod
 • Mzdové náklady na mentora – max. 5.000 Kč/měsíc

Podíl na úhradě nákladů:

 • U malých a středních podniků je úhrada uznatelných nákladů projektu maximálně do výše 70 %
 • U velkých podniků je úhrada uznatelných nákladů projektu maximálně do výše 50 %

Uchazeči:

 • Žáci denního studia 2. až 4. ročníků SŠ oborů vzdělání s maturitní zkouškou
 • Žáci denního studia 2. až 3. ročníků oborů vzdělání s výučním listem
 • Studenti denního studia všech ročníků bakalářského studia a všech ročníků navazujícího magisterského studia, případně studenty 1. až  5. ročníku pětiletého magisterského studia na VŠ

Vybraná omezení:

Stáže mohou být realizovány pouze v těchto oblastech:

 • Ekologie a ochrana životního prostředí
 • Hornictví, hornická geologie, hutnictví, slévárenství
 • Strojírenství
 • Energetika
 • Nanotechnologie
 • Materiálové inženýrství
 • Bezpečnostní inženýrství
 • Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 • Technická chemie a chemie silikátů
 • Potravinářství a potravinářská chemie
 • Textilní výroba a oděvnictví
 • Kožedělná a obuvnická výroba, zpracování plastů
 • Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 • Polygrafie, zpracování filmu a fotografie
 • Stavebnictví, geodezie, kartografie, geografie
 • Doprava a spoje
 • Speciální a interdisciplinární technické obory
 • Zemědělství a lesnictví
 • Jazykověda, překladatelství, tlumočnictví
 • Zdravotnictví
 • Grafická tvorba a design
 • Architektura a stavitelství
 • Lázeňství a turismus
 • Konzervátorství a restaurátorství

Co pro Vás zajistíme?

 • Celkovou administraci projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení
 • Podpora a zajištění obsahové části žádosti
 • Podpora při vyhledávání vhodných stážistů
 • Konzultace s příslušnými úřady

Podívejte se na výhody členství v našem podnikatelském klubu Czech Cool Trade.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, dombek@cct.cz, +420 734 447 265

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás