Byl spuštěn příjem žádostí do dotační výzvy Sociální podnikání

Působíte jako sociální podnik nebo o jeho zřízení uvažujete? Až do 20. 10. 2023 bude přijímat své žádosti vyhlášený dotační titul na podporu rozvoje nových i stávajících sociálních podniků formou vytvoření nových dotovaných pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce.

 

Získejte až 85 % způsobilých výdajů na vznik nového sociálního podniku nebo rozvoj stávajícího sociálního podniku.