Sociální bydlení II – Výzva vyhlášena

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu byla vyhlášena již druhá výzva na pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení – Sociální bydlení II.

Kdo může žádat o podporu?

 • Obce
 • Církve
 • Nestátní neziskové organizace
 • Církevní organizace

Podporované aktivity:

 • Cílem je pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

Cílové skupiny:

 • osoby spící venku
 • osoby v nízkoprahové noclehárně
 • osoby sezonně užívající k přenocování prostory zařízení bez lůžek
 • muži a ženy v azylovém domě
 • matky nebo otcové s dětmi v azylovém domě
 • úplné rodiny v azylovém domě
 • osoby v domě na půli cesty
 • osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost bydlení)
 • osoby bez přístřeší po vystěhování z bytu
 • žadatelé o azyl v azylových zařízeních
 • osoby po opuštění věznice
 • osoby před opuštěním zdravotnického zařízení
 • osoby po opuštění dětské instituce či pěstounské péče
 • muži a ženy v seniorském věku
 • invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém domě
 • osoby přechodně bydlící u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení)
 • osoby bydlící v bytě bez právního důvodu
 • osoby v nezákonně obsazené budově
 • osoby na nezákonně obsazeném pozemku (zahrádkářské kolonie, zemnice)
 • osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu
 • osoby žijící v mobilním obydlí, např. maringotka, karavan, hausbót (nemají jinou možnost bydlení)
 • osoby žijící v budově, která není určena k bydlení, např. osoby žijící na pracovišti, v zahradních chatkách se souhlasem majitele
 • osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení
 • osoby žijící v nevhodném objektu – obydlí se stalo nezpůsobilým k obývání

Harmonogram

 • Příjem žádostí o podporu poběží od 14. 6. 2018 do 18. 9. 2018

Jaká je výše podpory?

 • Minimální výše podpory je 500 000 Kč
 • Maximální výše podpory je 15 000 000 Kč za dvě rozhodná období a běžný fiskální rok
 • Míra podpory 90 – 95 %

Co pro Vás můžeme udělat?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Konzultace s příslušnými úřady.

Zajímají Vás i jiné dotace pro podnikatele, rádi Vám pomůžeme.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Mgr. Martin Kovalský, kovalsky@cct.cz, +420 605 776 722

Bílovecká 483/44
721 00 Ostrava – Svinov

Kontaktujte nás