Virtuální podnik

Získejte dotaci již od 0,5 mil. Kč na digitalizace a automatizaci vaší činnosti. Díky chystané dotační výzvě získáte vybavení ve formě HW, SW, kybernetického zabezpečení nebo monitorovacích systémů.

Příjem žádostí

Od března 2023 do června 2023.

Míra podpory
30 % – 40 % dle velikosti žadatele

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky.

Podporované aktivity

Nákup HW, SW, logistických technologií, ERP systémů, interní konektivita, kyberbezpečnost, apod.

.

Výše podpory:

 • 30 % – 40 % dle velikosti žadatele 
 • 0,5 mil. Kč – 5 mil. Kč

Harmonogram:

 • Příjem žádostí od března 2023 do června 2023.

Způsobilé výdaje, příklady:

 • ERP systémy.
 • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě.
 • Specializované koncové zařízení a periferie.
 • Logistické systémy.
 • Monitorovací systémy.
 • Základní SW.
 • Pokročilý SW.
 • Nevýrobní technologie.
 • Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity.
 • Jednorázová školení a další.

​​

Vybraná omezení:

 • Míra podpory dle velkosti podniku.
 • Není možné realizovat na území hl. města Prahy.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás