TAČR - TREND

Zvyšte mezinárodní konkurenceschopnost vašeho podnikání, především rozšířením vaší působnosti na trzích v zahraničí či pronikáním na nové trhy díky výsledkům výzkumu a vývoje. Výstupem projektu může být např. průmyslový vzor, užitný vzor, patent, software nebo prototyp.

Příjem žádostí
14. 1. 2021 – 3. 3. 2021 

Míra podpory
Až 80 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Podnik, kterému nebyla v předcházejících pěti letech poskytnuta souhrnná podpora v oblasti VaV ve výši nad 1 mil. Kč

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Průmyslový nebo užitný vzor, prototyp, funkční vzorek, software, patent apod.

Příjemci dotace:

 • Podnik jako hlavní uchazeč nebo účastník projektu a výzkumná organizace pouze jako účastník projektu

Harmonogram:

 • Vyhlášení výzvy: 13. 1. 2021
 • Příjem žádostí: 14. 1. 2021 – 3. 3. 2021

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady včetně stipendií
 • Subdododávky
 • Nepřímé náklady

 

Vybraná omezení:

 • Hlavním žadatelem je podnik, kterému nebyla v předcházejících pěti letech poskytnuta souhrnná podpora v oblasti VaV ve výši nad 1 mil. Kč

Výše podpory:

 • Až 80 % způsobilých výdajů, maximálně však 15 mil. Kč

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás