TAČR – PROGRAM TREND – TECHNOLOGIČTÍ LÍDŘI - SEDMÁ VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

Předmětem sedmé veřejné soutěže je výběr návrhů projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Veřejná soutěž je zaměřena na podporu projektů zabývající se vývojem technologií 5G a vyšších.

Podpořeny budou projekty průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž cílem je zavedení výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu, projekty rozvíjející nové služby, technologie a materiály, zvyšující míru automatizace a robotizace a využití digitálních technologií.

Příjem žádostí
Od 28. dubna do 13. června 2022

Míra podpory
až 70 %

Oprávněný žadatel

Výzkumná organizace nebo podnikatelský subjekt s min. dvouletou historií.

Příjemce dotace:

 • Výzkumná organizace nebo podnikatelský subjekt s min. dvouletou historií.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí bude probíhat od 28. 4. do 16. 6. 2022.

Výše podpory:

 • až 70 %

Způsobilé výdaje:

 • Osobní náklady;
 • náklady na subdodávky;
 • ostatní přímé náklady;
 • nepřímé náklady.

Co pro Vás uděláme:

 • Poradenství s administrací projektu od začátku do konce;
 • zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • podpora při vypracování dokumentace žádosti;
 • komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás