Proof of concept

Cílem výzvy Proof of Concept je podpora aktivit, které pomohou zajistit rozvoj transferu technologií a znalostí mezi výzkumnými organizacemi a podniky, které mohou výsledky výzkumu uplatnit v praxi. Program si klade za cíl posílení vazeb mezi výzkumnými organizacemi a aplikační sférou, rozvoj ekonomiky a konkurenceschopnosti firem. Výsledky projektů budou posilovat předpoklad pro jejich další tržní uplatnění.

Příjem žádostí

1.9. 2022 – 30. 11. 2022

Míra podpory
35 – 70 % způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky

Podporované aktivity

Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh.

 

 

Míra podpory

 • 35 – 70 % způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 20 mil. Kč.

Oprávnění žadatelé

 • Malé a střední podniky.

Příklady způsobilých nákladů (Aktivita A a Aktivita B)

 • Aktivity související s ověřením technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/technologie/služby na trh;
 • aktivity směřující k dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercionalizace;
 • osobní náklady;
 • náklady na konzultační a odborné služby;
 • náklady na materiál;
 • dodatečné režijní a ostatní provozní náklady;
 • odpisy;
 • náklady na získání a uznání patentů a dalších nehmotných aktiv.

Vybraná omezení

 • Realizace na území ČR (mimo Prahu);
 • žadatel může mít uzavřené pouze jedno účetní období;
 • výstupem projektu Aktivity A je studie proveditelnosti;
 • výstupem projektu Aktivity B je závěrečná zpráva o provedených činnostech;
 • bližší informace rádi poskytnou naši projektoví manažeři.

Typ výzvy

 • Kolová.

Co pro vás uděláme

 • Poradenství při přípravě žádosti i realizaci projektu.
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás