KREATIVNÍ VOUCHERY BRNO

Program podporuje spolupráci firem a zkušených kreativců z jižní Moravy. Pokud máte vlastní unikátní produkt nebo službu, pak můžete získat až 100 000 Kč na projekt s kreativním profesionálem, který dá vašemu podnikání nový rozměr.

Příjem žádostí
Do 29. ledna 2021

Míra podpory
Až 75 %

Oprávněný žadatel
Firma, obchodní společnost nebo družstvo 

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Zlepšení prezentace produktů, služeb či produktů, zpracování marketingových průzkumů aj.

Oprávněný žadatel: 

 • Firma, obchodní společnost nebo družstvo (ne fyzická osoba) se sídlem nebo provozovnou v Jihomoravském kraji. 
 • Firma, která má vlastní know-how týkající se vývoje/výroby, má vlastní produkt/službu, již prodává v zahraničí nebo má vysoký potenciál pro expanzi do zahraničí.

Podporované aktivity: 

 • Spolupráce mezi firmou a kreativcem, která povede ke zlepšení prezentace produktu, procesu nebo služby žadatelů směrem ke klientům.
 • Zpracování různých forem výstupů a marketingových průzkumů.
 • Návrh originálních řešení v oblasti tvorby a prezentace produktů či služeb žadatele.

Vybraná omezení: 

 • Sídlo nebo provozovna firmy musí být v Jihomoravském kraji.
 • Žadatel musí být malým nebo středním podnikem.
 • Žadatel nemůže podnikat v kulturních a kreativních oborech.
 • Minimální celková hodnota zakázky je 50 000 Kč bez DPH.
 • S vybraným kreativcem žadatel v uplynulých 5 letech nespolupracoval. 
 • Kreativní voucher není určen pro firmy poskytující standardní služby, osobní služby, sociální služby, sportoviště, přeprodej apod.

Co pro Vás uděláme: 

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Pomoc při registraci;
 • Vyúčtování voucheru a průběžný report.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Ing. Patrik Šimíček

Kontaktujte nás