Inovační vouchery

V lednu 2023 bude vyhlášena oblíbená dotační výzva Inovační vouchery.

Příjem žádostí

1. 2. 2023 – 1. 2. 2024

Míra podpory
75 % nebo 50 %

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky.

Podporované aktivity
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací.

Příjemce dotace: 

 • Malé a střední podniky.

Vybrané způsobilé výdaje: 

 • Certifikace výrobků.
 • Zkoušky, rozbory, analýzy.
 • Diagnostika.
 • Návrh nových systémů.
 • Vývoj softwaru, hardwaru, materiálů, zařízení, prvků systému, prototypu, funkčního vzorku v souvislosti s vývojem nebo zaváděním nového produktu na trh.
 • Optimalizace interních procesů.
 • Optimalizace výrobních postupů apod.

Výše podpory:

 • 75 %, pokud je výše rozpočtu v rozpětí 66 tis. – 499 tis. Kč
 • 50 %, pokud je výše rozpočtu v rozpětí 500 tis. – 1 999 tis. Kč. 

Omezení:

 • Spolupráce s vědeckovýzkumnou organizací, např. laboratořemi, VŠ, apod.
 • Vyloučení zapojení žadatelů z Prahy

Co pro vás uděláme:

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Poradenství při vypracování projektové dokumentace;
 • Poradenství při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás