Inovace

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na posílení inovační výkonnosti domácích firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátního know-how.

Příjem žádostí

1. 9. 2022 – 30. 11. 2022

Míra podpory
20 – 60 % způsobilých výdajů, min. 1 mil. Kč, max. 40 mil. Kč

Oprávněný žadatel

Malé a střední podniky, Small mid-caps (velké podniky do 499 zaměstnanců).

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity

Stavby, technologie, software a data.

Oprávnění žadatelé

 • Malé a střední podniky.
 • Small mid-caps (velké podniky do 499 zaměstnanců).

Příklady způsobilých nákladů

 • Stavby;
 • technologie;
 • software a data;
 • práva k využívání duševního vlastnictví;
 • certifikace produktů;
 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti.

Vybraná omezení

 • Realizace na území ČR (mimo Prahu).
 • V projektech musí být využity výsledky VaV.
 • Výdaje na DNM mohou tvořit max. 50 % výdajů na DHM.
 • Výdaje na stavbu mohou tvořit max. 20 % výdajů na technologie.
 • Podporovány jsou inovace technologické úrovně připravenosti TRL 5 a vyšší.

Typ výzvy

 • Kolová.

Co pro vás uděláme

 • Poradenství při přípravě žádosti i realizaci projektu.
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás