Inovace

Cílem je posílení inovační výkonnosti firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím zvýšení využívání unikátních know-how z větší či menší části vzniklých ve spolupráci s akademickým a výzkumným sektorem, rozšíření know-how firem pro vlastní inovace a zvýšení efektivnosti interních procesů v oblasti řízení inovací.

Příjem žádostí
Od 15. 6. do 30. 8. 2021

Míra podpory
25 – 45 %

Oprávněný žadatel
Malé, střední a
velké podniky

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Technologie, software, data, certifikace produktů, marketingová inovace apod.

Příjemci dotace:

 • Malé, střední a velké podniky
 • Organizace pro výzkum a šíření znalostí

​​Výše podpory:

 • Míra podpory je 25 až 45 % s alokací 1 mld. Kč

Harmonogram:

 • Příjem žádostí o podporu probíhá od 15. 6. 2021 do 30. 8. 2021

Způsobilé výdaje:

 • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti
 • stavby 
 • technologie
 • SW a data
 • práva k užívání duševního vlastnictví
 • certifikace produktů
 • marketingová inovace

Podporované aktivity:

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Budou podpořeny projekty, které mají přímou vazbu na VaV aktivity, tj. využívají výsledky vlastního VaV, výsledky VaV vzniklé ve spolupráci či v podobě transferu technologie a tyto aktivity musí být ukončeny a prokazatelně doloženy. Je požadováno jednoznačné doložení existence funkčního prototypu produktu/procesu (dle hlavního zaměření projektu), a to formou např. protokolů ze zkoušek a testování.

Co pro Vás uděláme?

 • Poradenství s administrací projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování dokumentace žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás