Digitální podnik

Získejte až 15 mil. Kč na digitalizace a automatizaci vaší činnosti. Díky nové dotační výzvě získáte vybavení ve formě HW, SW, kybernetického zabezpečení nebo monitorovacích systémů

Příjem žádostí

Od 16. 6. 2022 do 31. 10. 2022.

Míra podpory
20 % – 40 % dle velikosti žadatele

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky a velké podniky.

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
HW, SW, logistické technologie, interní konektivita, kyberbezpečnost apod.

Výše podpory:

 • 30 % – 60 % dle velikosti žadatele a regionu místa realizace
 • 1 mil. Kč – 15 mil. Kč

Harmonogram: 

 • Příjem žádostí od 16. 6. 2022 do 16. 9. 2022.
 • Nejzazší ukončení realizace do 31. 8. 2024.

Způsobilé výdaje, příklady: 

 • Pořízení nevýrobních technologií.
 • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě.
 • Specializované koncové zařízení a periferie.
 • Logistické systémy.
 • Monitorovací systémy.
 • Základní SW.
 • Pokročilý SW.
 • Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity.
 • Jednorázová školení a další.

Vybraná omezení:

 • Míra podpory je určena místem realizace.
 • Není možné realizovat na území hl. města Prahy.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás