Digitální podnik – virtuální podnik – výzva I.

Získejte dotaci již od 250.000 Kč na digitalizaci a automatizaci vaší činnosti. Díky nové dotační výzvě získáte vybavení ve formě HW, SW, kybernetického zabezpečení nebo monitorovacích systémů.

Příjem žádostí

od 3. 7. 2023 do 29. 3. 2024

Míra podpory
30 % – 40 % dle velikosti žadatele

Oprávněný žadatel
Malé a střední podniky

Podporované aktivity
nákup HW, SW, logistických technologií, ERP systémů, interní konektivita, kyberbezpečnost, apod.

Výše podpory:

 • 30 % – 40 % dle velikosti žadatele 
 • 250.000 Kč – cca 5 mil. Kč.

Harmonogram: 

 • příjem žádostí od 3. 7. 2023 do 29. 3. 2024

Příklady způsobilých výdajů:

 • ERP systémy.
 • ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě.
 • Specializované koncové zařízení a periferie.
 • Logistické systémy.
 • Monitorovací systémy.
 • Základní SW.
 • Pokročilý SW.
 • Nevýrobní technologie.
 • Služby poradců, expertů, studie, bezpečnostní audity.
 • Jednorázová školení a další.
 • Nepřímé náklady – mzdy administrativních pracovníků, marketing, cestovné apod.

Vybraná omezení:

 • Míra podpory dle velkosti podniku.
 • Není možné realizovat na území hl. města Prahy.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás