Úspory energie - výzva prodloužena do 30. 6. 2021!

Až do 30. 6. 2021 bude možné podávat žádosti do výzvy Úspory energie, která je zaměřená na podporu opatření přispívajících ke snížení energetické náročnosti.

Výzva je vhodná také pro majitele nebo provozovatele sportovních areálů, plaveckých bazénů, lázní nebo ubytovacích zařízení!

Příjem žádostí
Do 30. 6. 2021

Míra podpory
30 – 50 %, maximálně 200 mil. Kč

Oprávněný žadatel
Malé, střední a
velké podniky

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Zateplení nemovitosti,
výměna oken, modernizace strojů apod.

Příjemci dotace:

 • Malé, střední i velké podniky.

​​Výše podpory:

 • Míra podpory je předběžně stanovena na 50 % pro malé podniky, 40 % pro střední podniky a 30 % pro velké podniky.
 • Míra podpory na náklady na energetický posudek, projektovou dokumentaci a na zpracování výběrového řízení je předběžně stanovena na 80 % pro malé podniky, 70 % pro střední podniky a 60 % pro velké podniky.
 • Výše dotace se pohybuje v rozmezí 0,5 – 200 mil. Kč

Omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE).
 • Místem realizace je území ČR bez hl. města Prahy.

Harmonogram:

 • Zahájení příjmu žádostí je plánováno na 24. 11. 2020
 • Mělo by se jednat o tzv. průběžnou výzvu s příjmem žádostí maximálně do 30. 6. 2021

Způsobilé výdaje:

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů energií;
 • Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu;
 • Snížení energetické náročnosti podnikatelské budovy (např.: zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, modernizace osvětlení aj.);
 • Obměna původních výrobních technologií za energeticky úspornější!
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku;
 • Výdaje na energetický posudek;
 • Výdaje na projektovou dokumentaci stavby.

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Podpora při vypracování projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás