Úspory energie

Již od 1. 9. 2022 bude možné podávat žádosti do nové výzvy Úspory energie, která je zaměřená na podporu opatření přispívajících ke snížení energetické náročnosti.  Nově bude možné realizovat projekty i pro podniky se sídlem na území hl. města Prahy a zapojit se budou moci i velké podniky. Výzva bude vhodná pro široké spektrum žadatelů napříč obory bez ohledu na jejich velikost. Podpořeny budou i velké podniky.

Příjem žádostí
Od 1. 9. 2022

Míra podpory

35 – 65 % ZV, maximálně 200 mil. Kč

Oprávněný žadatel
Malé, střední i velké podniky.

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Např. zateplení nemovitosti, výměna oken, obměna strojního vybavení.

Způsobilé aktivity 

 • Modernizace a rekonstrukce rozvodů energií;
 • Modernizace a rekonstrukce zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu;
 • Snížení energetické náročnosti podnikatelské budovy (např.: zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří, modernizace osvětlení aj.);
 • Obměna původních výrobních technologií za energeticky úspornější!
 • Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku;
 • Výdaje na projektovou dokumentaci stavby apod.

 

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Podpora při vypracování projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Příjemce dotace: 

 • Malé, střední i velké podniky

Výše podpory:

 • Míra podpory je předběžně stanovena na 55 % pro malé podniky, 45 % pro střední podniky a 35% pro velké podniky.
 • Pro zvýhodněné regiony bude míra podpory o 10 p.b. vyšší.
 • Výše dotace se pohybuje v rozmezí 0,5 – 200 mil. Kč

Omezení:

 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE).
 • Způsobilý výdaj bude dodatečný investiční výdaj nutný k dosažení vyšší energetické účinnosti.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás