Úspora vody v podnicích

Byla vyhlášena další výzva z Národního plánu obnovy, tentokrát zaměřená na úsporu vody v podnicích. Výzva se zaměří na využití úsporných recyklačních výrobních i nevýrobních technologií. Zapojit se mohou i společnosti působící v Praze.

Příjem žádostí
Od 12. 5. 2022 do 30. 9. 2022.

Míra podpory
40 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Malé, střední i velké podniky.

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity

Úsporná opatření v rámci hospodaření s vodou v podnicích včetně recyklace.

Vybrané způsobilé výdaje:

 • Výdaje na pořízení technologií, stavební práce, dodávky a služby.
  • Snížení spotřeby vody ve výrobním procesu;
  • Pořízení technologie spojených s parními systémy;
  • Optimalizace technologie chlazení;
  • instalace vodních filtračních technologií; 
  • Zřízení retenčních nádrží pro zadržení a využití vody;
  • Jímání, akumulace a využívání dešťové a užitkové vody.

Výše podpory:

 • Výše podpory se bude pohybovat okolo 40 % způsobilých výdajů;
 • Minimální výše dotace je 1 mil. Kč;
 • Maximální výše dotace je 25 mil. Kč;
 • Celková alokace je 1 mld. Kč;
 • Režim podpory – ex-post.

Příjemce dotace: 

 • Malé, střední i velké podniky.

Omezení:

 • Podmínkou pro podání dotace je zpracovaný vodní audit;
 • Žadatel musí mít uzavřené min. 2 účetní období.

Co pro vás uděláme:

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Poradenství při vypracování projektové dokumentace;
 • Poradenství při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás