Program na zmírnění ekonomických dopadů

Účelem dotačních programů je podpora žadatelů působících v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy. Podpora je zaměřena na zmírnění dopadů rostoucích cen energií.

Příjem žádostí
Od 20. 12. 2022. do 20. 1. 2023

Míra podpory
50 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel

Subjekty působící v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury, volnočasových a prorodinných aktivit na území statutárního města Ostravy.

Podporované aktivity
Způsobilým výdaji jsou výdaje spojené s růstem cen energií (elektřiny a plynu) v roce 2023 s ohledem na jich cenu v roce 2021.

Výše dotace:

 • Minimální výše dotace je 10.000 Kč. 
 • Maximální výše dotace je 1.000.000 Kč.
 • Maximální výše podpory je 50 % způsobilých výdajů.

Vybraná omezení:

 • Žadatel může podat jen jednu žádost.
 • Ukončení schvalovacího procesu je nastaveno do 31. 3. 2023
 • Podpis smlouvy o poskytnutí dotace musí proběhnout do 31. 5. 2023.
 • Žadatel musí prokázat jednotkovou cenu dané komodity pro rok 2023.

Harmonogram: 

 • Lhůta pro podávání žádostí je od 20. 12. 2022. do 20. 1. 2023.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás