Obnovitelné zdroje energie - větrné elektrárny

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu zaměřenou na plnění energeticko-klimatických cílů, efektivní a šetrné využívání OZE, zvyšování jejich podílu a tím pádem snížení spotřeby primárních energetických zdrojů.

Příjem žádostí

1.9. 2022 – 1. 2. 2024

Míra podpory
50 – 80 % způsobilých výdajů, min. 500 tis. Kč, max. 15 mil. EUR

Oprávněný žadatel

Malé a střední podniky, velké podniky.

Podporované aktivity

Výstavba větrných elektráren, dlouhodobý hmotný majetek a další.

Oprávnění žadatelé

 • Malé a střední podniky.
 • Velké podniky.

Příklady způsobilých nákladů

 • Výstavba větrných elektráren;
 • dlouhodobý hmotný majetek;
 • nezbytný dlouhodobý nehmotný majetek k provozování DHM;
 • projektová dokumentace;
 • inženýrská činnost.

Vybraná omezení

 • Realizace na území ČR (mimo Prahu).
 • Další podmínky výzvy doplní naši projektoví manažeři.

Typ výzvy

 • Průběžná.

Co pro vás uděláme

 • Poradenství při přípravě žádosti i realizaci projektu.
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás