Fotovoltaické systémy s/bez akumulace

Chcete využít dotací na fotovoltaický systém a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství
v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Příjem žádostí
Od 22. 3. do 31. 8. 2022.

Míra podpory
35 % – 50 %

Oprávněný žadatel
Malé, střední a
velké podniky

Podporované aktivity

Instalace fotovoltaických elektráren na podnikatelských budovách.

Způsobilé výdaje:

  • Investiční náklady na samotnou instalaci fotovoltaické elektrárny včetně akumulace energie zahrnují: fotovoltaické panely, nosné konstrukce fotovoltaických panelů, střídače, rozvaděče, kabeláž, akumulační baterie, řídící software, drobný montážní materiál, doprava, instalace, VRN (vedlejší rozpočtové náklady).
  • Projektová dokumentace stavby (fotovoltaické elektrárny) – DPS a DSPS.
  • Inženýrská činnost ve výstavbě.

Míra podpory:

  • 35 % (z měrných způsobilých výdajů) pro fotovoltaické systémy.
  • 50 % (z měrných způsobilých výdajů) pro systém akumulace mimo území hlavního města Prahy.
  • 45 % (z měrných způsobilých výdajů) pro systém akumulace na území hlavního města Prahy.

Modelové příklady výpočtu výše dotace:

  • FVE o výkonu 20 kWp bez bateriového systému – dotace 195 tis. Kč.
  • FVE o výkonu 50 kWp včetně 50 kWh bat. uložiště – dotace 1 077 tis. Kč.
  • FVE o výkonu 100 kWp bez bateriového systému – 805 tis. Kč.

Služby Czech Cool Trade:

  • Komplexní poradenství v zajištění celého projektu od přípravy žádosti, přes její podání s přílohami a realizaci, až po úspěšné vyúčtování, ukončení a udržitelnost projektu.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás