Fotovoltaické systémy s instalovaným výkonem nad 50 kWp a do 5 MWp s vlastní spotřebou

Chcete využít dotací na fotovoltaický systém a nevíte si rady? Zajistíme vám přípravu žádosti, poskytneme odborné poradenství
v průběhu realizace projektu a mnoho dalšího.

Příjem žádostí
od 1. 3. 2024 od 12:00 hod. do 31. 10. 2024 do 12:00 hod.

Míra podpory
Maximální míra podpory na jeden projekt nesmí překročit 50 % z celkových výdajů projektu.

Oprávněný žadatel
Malé, střední a
velké podniky

Podporované aktivity

Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 50 kWp (10 kWp pro projekty realizované na katastrálním území Prahy) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou.

Cílem výzvy 


– je podpora realizace projektů, které vedou ke snížení emisí skleníkových plynů, modernizaci energetických systémů a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie na konečné spotřebě energie.

Předmětem podpory

– je instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem nad 50 kWp (vyjma projektů realizovaných na katastrálním území Prahy, kde je možné realizovat FVE nad 10 kWp) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou:

  1. Instalace nových FVE: – Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
  2. Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  3. Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Alokace prostředků pro výzvu

Pro výzvu je stanovena celková alokace 3 mld. Kč. Přednostně budou podpořeny projekty instalací FVE realizované v jednom z následujících krajů: Karlovarský, Moravskoslezský a Ústecký. Pro tyto projekty je vyhrazena alokace ve výši 0,5 mld. Kč. Pokud nedojde k vyčerpání přednostní alokace do 30. 9. 2024, bude její zbývající část uvolněna pro podporu všech projektů.

Služby Czech Cool Trade:

  • Komplexní poradenství v zajištění celého projektu od přípravy žádosti, přes její podání s přílohami a realizaci, až po úspěšné vyúčtování, ukončení a udržitelnost projektu.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás