Zelené střechy v Brně

Cílem dotačního programu je instalace tzv. zelené střechy na budovách a objektech na území města Brna za účelem snížení jejich přehřívání, snížení povrchových teplot uličních celků a také za účelem zvýšení jejich estetické funkce.

Příjem žádostí
Do 31. 10. 2021 nebo do vyčerpání alokace

Míra podpory
700 – 1 400 Kč na 1 m2 na jeden projekt

Oprávněný žadatel
Právnické osoby, fyzické osoby, církve, SVJ, školy, neziskovky

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Zelená střecha, rozchodníkový koberec, sazenice, řízky rozchodníků aj.

Příjemce dotace:

 • Právnické osoby, fyzické osoby, církve, SVJ, školy, neziskovky, veřejné instituce, vysoké školy, státní podniky apod.

​​Výše podpory:

 • 700 – 1 400 Kč na 1 m2 na jeden projekt

Harmonogram:

 • Příjem žádostí probíhá do 31. 10. 2021 nebo do vyčerpání alokace.
 • Realizace projektu musí být ukončena do 18 měsíců od přislíbení dotace.

Způsobilé výdaje:

 • Zelená střecha, rozchodníkový koberec, sazenice, řízky rozchodníků.

Vybraná omezení:

 • Minimální plocha zelené střechy 10 m2.
 • Zelená střecha je realizována na stavbě na území SMB.
 • Maximální plocha podporované zelené střechy je 1000 m2
 • Udržitelnost minimálně 5 let
 • Zelená střecha musí být navržena tak, aby prospívala pouze z dešťových srážek aj.

Co pro Vás uděláme:

 • Poradenství s administrací projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování dokumentace žádosti;
 • Podpora při sestavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás