Záruka Elektromobilita – I. výzva

Výzva cílí na budování neveřejné infrastruktury dobíjecích stanic a podporu nákupu bezemisních vozidel (bateriová a vodíková elektrická vozidla) pro podnikatelské subjekty.

Shrnutí výzvy

• Příjem žádostí od 1. 1. 2024 do 30. 9 2025
• Alokace 1,95 mld. Kč
• Nejzazší datum ukončení realizace projektu je 31. 12. 2025

Forma a výše podpory:

Ve třech režimech
1) Záruka
2) Finanční příspěvek na vozidlo
3) Finanční příspěvek na dobíjecí stanici

Specifikace jednotlivých režimů níže

Oprávnění žadatelé: 

 • Malé, střední i velké podniky

Typ výzvy
Průběžná

Forma a výše podpory

1) Záruka

Záruku lze využít k úvěru, který bude financováno pořízení bezemisního vozidla na alternativní paliva a dobíjecí stanice.

 • Záruku lze poskytnout až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru.
 • Délka ručení nepřesáhne 5 let.

Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemci podpory žádný poplatek správci finančního nástroje.

a) Výše zaručovaného úvěru pro 1 bezemisní vozidlo:
 • Kategorie M1 od 300 tis. Kč až 1,5 mil. Kč
 • Kategorie N1 od 300 tis. Kč až 2 mil. Kč
 • Kategorie N2 do 4,25 t a FCEV od 300 tis. Kč až 2,5 mil. Kč
b) Výše zaručovaného úvěru na 1 dobíjecí stanici typu:
 • AC max 100 tis. Kč
 • DC do 40 kW max. 250 tis. Kč
 • DC nad 40 kW max. 400 tis. Kč

2) Finanční příspěvek na vozidlo

Současné s podporou formou Záruky, která je poskytována formou bankovní záruky na komerční úvěr může být příjemci podpory poskytnut finanční příspěvek na financované vozidlo, konkrétně:

 • Kategorie M1 – příspěvek max. 200 tis. Kč/vozidlo
 • Kategorie N1 – příspěvek max. 250 tis. Kč/vozidlo
 • Kategorie N2 a FCEV (vozidlo na vodíkový pohon) – příspěvek max. 300 tis. Kč/vozidlo

3) Finanční příspěvek na dobíjecí stanici

Současné s podporou formou Záruky, která je poskytována formou bankovní záruky za komerční úvěr s finančním příspěvkem na vozidlo může být příjemci poskytnut rovněž finanční příspěvek na dobíjecí stanici a to konkrétně:

 • Dobíjecí stanice AC – příspěvek max. 50 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice DC do 40 kW – příspěvek max. 100 tis. Kč/dobíjecí stanice
 • Dobíjecí stanice DC nad 40 kW – příspěvek max. 150 tis. Kč/dobíjecí stanice

 

Jaké aktivity jsou podporovány?

Podporováno je pořízení bezemisních vozidel a budování neveřejné dobíjecí infrastruktury podnikatelskými subjekty:

 • Kategorie M1 (osobní)
 • Kategorie N1 a N2 do 4,25 t (nákladní)

Co nelze zahrnout do dotace?

 • Pořízení BEV kategorie M1 s pořizovací cenou vyšší než 1,5 mil. Kč bez DPH.
 • Podpora pořízení vozidel typu plug-in hybrid (PHEV) nebo hybrid (HEV).
 • Nabývání vozidel pro silniční nákladní dopravu poskytovanou podnikům provozujícím silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu.
 • Samotné pořízení dobíjecí stanice bez bezemisního vozidla.

S čím Vám můžeme pomoci?

• Konzultace a příprava žádosti včetně poradenství v době realizace a udržitelnosti.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás