Oblíbené dotační výzvy pro firmy!

Na konci května budou vyhlášeny oblíbené výzvy pro malé, střední i velké firmy a podniky. Jedná se o Inovace, Aplikace, Potenciál a také o Digitální podnik.

Příjem žádostí
Od června 2021

Míra podpory
Až 70 % způsobilých výdajů

Oprávněný žadatel
Malé, střední a velké podniky

Typ výzvy
Průběžná i kolová

Podporované aktivity
Pořízení SW a HW, nákup výrobních strojů, pořízení služeb v rámci IT a komunikace aj.

Příjemce dotace:

 • Malé, střední a velké podniky

Harmonogram:

 • První žádosti budou přijímány od června 2021

Podporované aktivity:

 • Pořízení SW a HW
 • Založení a rozvoj center průmyslového výzkumu a inovací
 • Nákup výrobních strojů
 • Inovační procesy v podnicích
 • Pořízení služeb v rámci IT a komunikace

Výše podpory:

 • Až 70 % způsobilých výdajů (dle konkrétní výzvy)

Vybraná omezení:

 • Realizace projektu mimo území hl. města Prahy
 • Projekt se musí týkat podporované ekonomické činnosti (CZ-NACE)

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podání žádosti co nejdříve po spuštění jejich příjmu;
 • Podpora při vypracování projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás