Úvěry SFPI

Příjem žádostí
Průběžný

Míra podpory
Až 90 % způsobilých výdajů 

Oprávněný žadatel
Vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů, společenství vlastníků, bytová družstva

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Zateplení nemovitosti, výměna oken, výměna výtahu aj.

Příjemce dotace:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci bytových domů
 • společenství vlastníků
 • bytová družstva

​​Harmonogram:

 • příjem žádostí probíhá kontinuálně

Vybraná omezení:

 • musí být dosaženo nejméně 20% úspory spotřeby energie oproti stavu před modernizací
 • program se nevztahuje na bytové domy v Praze
 • žádost je podána před zahájením energetické modernizace

Výše podpory:

 • až 90 % způsobilých výdajů
 • minimální výše podpory – 500.000 Kč
 • maximální výše podpory – 90.000.000 Kč

Způsobilé výdaje:

 • zateplení pláště domu a vnitřních konstrukcí;
 • pořízení a instalaci stínění v exteriéru;
 • rekuperaci;
 • výměnu hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za zdroj, který využívá zemní plyn nebo obnovitelné zdroje energie;
 • pořízení a instalaci solárních termických kolektorů, solárních soustav nebo akumulačních nádrží;
 • pořízení centrálního vytápění v bytovém domě;
 • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
 • regulaci otopné soustavy nebo její modernizaci včetně výměny rozvodů tepla a otopných těles;
 • pořízení nebo výměnu předávací stanice podle energetického zákona;
 • výměnu oken a dveří;
 • výměnu výtahu

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce;
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh a závěrečného hodnocení;
 • Podpora při vypracování projektové dokumentace;
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti;
 • Zajištění povinné publicity;
 • Komunikace s poskytovatelem úvěru a příslušnými institucemi;
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás