Sociální bydlení

Získejte až 25 mil Kč. v rámci výzvy na podporu sociálního bydlení. Cílem aktivit je zajistit podporu sociálního začleňování osob v bytové nouzi a bytovou nouzí ohrožených spočívající podpoře zabydlování do bytů s podporou sociální práce a v podpoře integrovaného řešení bytové nouze včetně systémového ukotvení.

Příjem žádostí
 30. 6. 2022 – 30. 5. 2023.

Míra podpory
Až 100 % ZV, maximálně 25 mil. Kč

Oprávněný žadatel
NNO, obce, městské části hl. města Prahy, obecní organizace, příspěvkové organizace, svazky obcí, poskytovatelé soc. služeb.

Podporované aktivity
Podpora zabydlování a podpora bydlení, Podpora integrovaného řešení.

Harmonogram: 

 • Příjem žádostí bude probíhat od 30. 6. 2022 o 30. 5. 2023
 • Příjem žádostí je průběžný
 • Ukončení projektu do 31. 12. 2025

Způsobilé aktivity: 

 • Podpora zabydlování a podpora bydlení – povinná aktivita 
 • Podpora integrovaného řešení – volitelné aktivity: 
  • Kontaktní místo pro bydlení. 
  • Sociální realitní agentura/garantované bydlení. 
  • Posílení prevence ztráty bydlení.
  • Podpora multidisciplinárních týmů při řešení bytové situace, case managementu, vytváření podpůrných sítí služeb. 
  • Strategické a koordinační aktivity na území obce nebo širším území.
  • Přechod do bydlení při odchodech z institucí.
  • Nástroje pro podporu sousedského soužití. 
  • Prevence a řešení diskriminace v oblasti bydlení. 
  • Facilitace vzájemné podpory, svépomoci a dalších participativních forem podpory bydlení.

Vybraná omezení:

 1. Realizace max. 36 měsíců.
 2. Příjemci budou mít povinnost spolupracovat s poskytovatelem dotace na monitoringu a evaluaci projektu.
 3. Realizace v rámci celé ČR.

Výše podpory:

 • Až 100 % ZV.
 • Minimálně 1 mil. Kč.
 • Maximálně 25 mil. Kč.

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás