Sociální podnikání

Cílem této výzvy je podpořit vznik nových a rozvoj stávajících sociálních podniků za předpokladu vytvoření nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce.

Příjem žádostí

20. 9. 2022 až 20. 10. 2023.

Míra podpory

40 – 85 % ze způsobilých výdajů.

Oprávněný žadatel

Obchodní korporace, sociální podniky, NNO, OSVČ.

Podporované aktivity

Vytvoření nových dotovaných pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob se ztíženým přístupem na trh práce.

Harmonogram: 

 • 20. 9. 2022 až 20. 10. 2023.
 • Příjem žádostí je průběžný.
 • Ukončení fyzické realizace k 30. 6. 2026.
 • Maximální délka realizace je 24 měsíců.

Způsobilé aktivity: 

 • Vznik nových pracovních míst pro znevýhodněné skupiny osob.
 • Provoz sociálního podniku.  
 • Vznik nového sociálního podniku.
 • Rozvoj stávajícího sociálního podniku.
 • Nově zřízená živnost subjektu již existujícího. 
 • Nový obor činnosti v rámci stávajícího oprávnění k podnikání. 
 • Nový produkt/služba v rámci stávajícího živnostenského oprávnění. 
 • Zřízení nové provozovny. 
 • Rozšíření prostorové kapacity podniku.
 • Zavádění nových technologií výroby.  

Výše podpory:

 • Až 85 % ZV s omezením v rámci konkrétního místa realizace.
 • Podpora bude poskytnuta ex-ante.
 • Minimální výše celkových způsobilých výdajů je 1 mil. Kč
 • Maximální výše celkových způsobilých výdajů je 4,5 mil. Kč

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás