Rybníky

Cílem programu zaměřeného na rybníky je podpora retence vody v krajině skrze
rekonstrukci, odbahnění nebo výstavbu nových nádrží. Zapojit se mohou jak fyzické i
právnické osoby.

Příjem žádostí
Do 16. 11. 2020

Míra podpory
Až 100 % uznatelných nákladů

Oprávněný žadatel
Fyzické i právnické osoby, univerzity apod.

Typ výzvy
Průběžná

Podporované aktivity
Rekonstrukce rybníka, odbahnění, odstranění povodňových škod, apod.

Příjemce dotace:

 • Právnická a fyzická osoba zapsaná v evidenci zemědělského podnikatele, vybrané univerzity, školní zařízení, organizační jednotky ČRS, MRS, rybářská sdružení a spolky.

Harmonogram:

 • Příjem žádostí je průběžný, nejdéle však do 16. 11. 2020

Způsobilé výdaje:

 • Výstavba nových, obnova zaniklých vodních nádrží větších než 2 ha provozní hladiny
 • Rekonstrukce stávajících rybníků a vodních nádrží větších než 2 ha
 • Odbahnění zanesených rybníků o výměře 2 – 30 ha
 • Odstranění havarijních stavů rybníku
 • Odstranění povodňových škod

Vybraná omezení:

 • FO a PO musí být zapsány v evidenci zemědělských podnikatelů
 • Žadatel musí být plátce DPH
 • Žadatel musí podnikat v zemědělské prvovýrobě – chov ryb a lov vodních živočichů

Výše podpory:

 • Až 100 % uznatelných nákladů maximálně však do výše 80 mil. Kč

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilosti žadatele;
 • Sepsání žádosti včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádosti dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy Vám rád zodpoví Bc. Miroslav Przeczek

Kontaktujte nás