Program obnovy kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v MSK 2024

Účelem programu je podílení se Moravskoslezského kraje na finančních nákladech spojených se zachováním a obnovou kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí na území Moravskoslezského kraje.

Dotační okruhy:

Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
Jedná se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.


Restaurování kulturních památek
Jedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely.

Příjem žádostí
4. 12. 2023 – 4. 1. 2024

Doba realizace
1. 1. 2024 – 30. 11. 2024

Míra podpory

Míra a výše podpory: min. výše dotace 50 000 Kč – max. výše dotace 500 000 Kč

Oprávněný žadatel

vlastník kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje. 

Typ výzvy
Kolová

Harmonogram: 

 • Příjem žádostí: 4. 12. 2023 – 4. 1. 2024
 • Doba realizace: 1. 1. 2024 – 30. 11. 2024

 

Podporované aktivity: 

  1. Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
   Jedná se především o podporu údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné nemovitosti.
  2. Restaurování kulturních památekJedná se o podporu restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného umění nebo uměleckořemeslnými pracemi umístěnými v exteriéru nebo v budovách zpřístupněných veřejnosti zejména pro kulturní, výchovně – vzdělávací nebo náboženské účely.

 

Omezení:

 • Dotace v rámci programu nelze poskytnout na obnovu kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje nebo České republiky.

 

 Příjemce dotace

 • vlastník kulturních památek nebo památkově chráněných nemovitostí nacházejících se na území Moravskoslezského kraje.

Výše podpory:

 • min. výše dotace 50 000 Kč – max. výše dotace 500 000 Kč

 

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu;
 • Ověření způsobilost žadatele;
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh;
 • Odeslání žádost dle náležitostí;
 • Vyúčtování projektu a průběžný report.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás