OPTAK – Technologie 4.0 – výzva I

Výzva cílí na pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň podniků a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Příjem žádostí

od 22. 11. 2023 do 15. 2. 2024.

Ukončení fyzické realizace projektu

Nejzazší termín 30. 6. 2026

Alokace výzvy

1,5 mld. Kč

Míra podpory

30 – 60 %.

Celkové způsobilé výdaje na projekt

min. 5 mil. Kč a max. 50 mil. Kč.

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity:

Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, i pořízení výrobních strojů a zařízení, které zvýší nejen technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Způsobilé výdaje:

a) Dlouhodobý hmotný majetek

1. Robotizace výroby – výrobní stroje a jejich součásti
2. Robotizace manipulace – manipulační systémy
3. Robotizace skladování
4. Měřící, scanovací a testovací technologie
5. Komunikační infrastruktura mezi prvky systému – komunikační protokoly, ICT/IT systémy, vnitropodnikové sítě
6. Identifikační infrastuktura
7. Kybernetická bezpečnost

b) Dlouhodobý nehmotný majetek

c) Služby, školení, ostatní výdaje

1. Náklady na ostatní software
2. Náklady na externě nakupované služby expertů
3. Školení

Co pro Vás uděláme:

Komplexní poradenství v zajištění celého projektu od přípravy žádosti, přes její podání s přílohami a realizaci, až po úspěšné vyúčtování, ukončení a udržitelnost projektu.

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás