Program na podporu významných sportovních

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj sportovních klubů a tělovýchovných jednot,
jejichž členové reprezentují statutární město Ostravu v roce 2023 v nejvyšších celostátních soutěžích daného sportu v České republice

Příjem žádostí
Od 16.9.2022 do 30.9.2022

Míra podpory
Až 100 % z celkové výše uznatelných nákladů.

Oprávněný žadatel

Mládežnické kluby, významné sportovní kluby.

Podporované aktivity
Opravy sportovišť, materiál, spotřeba energií apod.

Harmonogram: 

 • Příjem žádostí stanoven od 16.9.2022 do 30.9.2022
 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do konce června 2023

Způsobilé výdaje:

 • Sportovní materiál
 • Dlouhodobý hmotný majetek
 • Spotřeba energií
 • Služby (doprava, podnájem sportovišť, propagace, vzdělávání trenérů apod.)

Vybraná omezení:

 • Způsobilým žadatelem není:
  • Politická strana či hnutí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, obce apod.
 • Maximálně 1 žádost

Výše podpory:

 • Až 100 % způsobilých výdajů
 • Minimálně 100 000 Kč na jeden projekt
 • Maximálně 30 000 000 Kč na jeden projekt

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Ověření způsobilost žadatele
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh
 • Odeslání žádost dle náležitostí
 • Vyúčtování projektu a průběžný report

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás