Program na podporu sportovních akcí na území statutárního města Ostravy v roce 2023

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit pořádání akcí, které mají významný podíl na
celkovém dění na území statutárního města Ostravy, s místní i mezinárodní účastí sportovců i účastníků. Tyto akce jsou vysoce prestižní záležitostí a svým účelem přispívají k propagaci SMO.

Příjem žádostí
Od 16.9.2022 do 30.9.2022

Míra podpory
Až 50 % z celkové výše uznatelných nákladů.

Oprávněný žadatel
Právnická osoba zajišťující sportovní akce na území SMO.

Podporované aktivity
Příprava sportovišť, spotřeba energií, propagace akce apod.

Harmonogram: 

 • Příjem žádostí stanoven od 16.9.2022 do 30.9.2022
 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do konce června 2023

Způsobilé výdaje:

 • Příprava sportovišť
 • Služby pro technické zabezpečení akce (osvětlení, ozvučení, pronájem toalet apod.)
 • Spotřeba energií
 • Nájem a podnájem sportovišť
 • Odměny z dohod (max. 300 Kč/den/osoba a max. 40 000 Kč/měsíc/osoba)
 • Pořadatelská, zdravotní, bezpečnostní a úklidová služba
 • Doprava, pronájem vozidla, přeprava materiálu apod.
 • Propagace akce (max. 10 % z poskytnuté dotace)
 • Nákup sportovního a zdravotnického vybavení, věcné ceny
 • Stravování, pitný režim, ubytování (max. 1500 Kč/den/osoba)

Vybraná omezení:

 • Způsobilým žadatelem není:
  • Politická strana či hnutí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, obce apod.
 • Žadatel může podat maximálně 3 žádosti, a to vždy jednu žádost na jednu akci
 • Realizace projektu pouze na území SMO

Výše podpory:

 • Až 50 % způsobilých výdajů
 • Minimálně 50 000 Kč na jeden projekt
 • Maximálně 1 000 000 Kč na jeden projekt

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Ověření způsobilost žadatele
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh
 • Odeslání žádost dle náležitostí
 • Vyúčtování projektu a průběžný report

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás