Program na podporu sportovní infrastruktury

Účelem tohoto dotačního programu je podpořit rozvoj a kvalitní sportovní infrastrukturu, která je nezbytná pro realizaci pohybových aktivit na území statutárního města Ostravy. Cílem dotačního programu je zajištění udržování kvalitních technických podmínek sportovišť, rozšiřování a modernizace sportovní infrastruktury na území statutárního města Ostravy.

Příjem žádostí
Od 16.9.2022 do 30.9.2022

Míra podpory
Až 100 % z celkové výše uznatelných nákladů.

Oprávněný žadatel

Právnická osoba působící na území SMO, jejichž hlavní činností je pohyb, sport a tělovýchova.

Podporované aktivity
Rekonstrukce, modernizace, výstavba.

Harmonogram: 

 • Příjem žádostí stanoven od 16.9.2022 do 30.9.2022
 • Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do konce června 2023

Způsobilé výdaje:

 • Technické zhodnocení (modernizace, rekonstrukce apod.)
 • Pořízení samotné movité věci
 • Výstavba
 • Projektová dokumentace

Vybraná omezení:

 • Způsobilým žadatelem není:
  • Politická strana či hnutí, příspěvkové organizace, organizační složky státu, obce apod.
 • Maximálně 1 žádost, ale maximálně 2 různé akce s oddělenými rozpočty.
 • Realizace projektu pouze na území SMO

Výše podpory:

 • Až 100 % způsobilých výdajů
 • Minimálně 100 000 Kč na jeden projekt
 • Maximálně 2 000 000 Kč na jeden projekt

Co pro Vás uděláme:

 • Celková administrace, realizace a servis od začátku do konce projektu
 • Ověření způsobilost žadatele
 • Sepsání žádost včetně kompletace příloh
 • Odeslání žádost dle náležitostí
 • Vyúčtování projektu a průběžný report

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek, MBA

Kontaktujte nás