Příměstské/pobytové tábory

Chcete využívat dotační programy, ale nemáte čas se jim věnovat? Zajistíme vám aktivnitní monitoring dotačních příložitostí přímo pro Vás,
doplníme jej o obchodní a marketingovou podporu a navíc budete moci navázat nové byznys vztahy.
Více na stránce našeho podnikatelského klubu Czech Cool Trade.

Příjem žádostí
Jaro – léto 2021

Míra podpory
85 – 100 % ZV

Oprávněný žadatel
Obchodní korporace,
NNO, školy, atd.

Typ výzvy
Kolová

Podporované aktivity
Příměstský/pobytový tábor

Vybrané způsobilé výdaje:

 • Příměstský/pobytový tábor

​​Výše podpory:

 • Dle typu žadatele lze získat podpory ve výši 85 – 100 % způsobilých výdajů

Harmonogram:

 • Příjem žádostí běží do 10. 3. 2020 do 14:00 hod

Specifika:

 • Realizace projektu musí proběhnout mimo území hl. města Prahy
 • Projekt musí být zaměřen na děti 1. stupně základních škol
 • Žadatel musí splnit platné legislativní podmínky v rámci ochrany veřejného zdraví, stravování nebo hygienických norem

Co pro Vás uděláme?

 • Celková administrace projektu od začátku do konce
 • Zajištění podání žádosti včetně příloh
 • Podpora při vypracování podnikatelského záměru
 • Podpora při nastavování rozpočtu projektu a zajištění obsahové části žádosti
 • Zajištění povinné publicity
 • Komunikace s poskytovatelem dotace a příslušnými institucemi
 • Administrativní podpora v realizační fázi projektu
 • Konzultace s vlastním projektovým manažerem

Vaše dotazy vám rád zodpoví Ing. Pavel Dombek

Kontaktujte nás